Privacyverklaring ClassVR (powered by de Rolf groep)

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerken. De Rolf groep respecteert jouw privacy en zorgt dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Privacy met betrekking tot het gebruik van onze website

Maak je gebruik van onze website? Dan ben je akkoord gegaan met onze cookieverklaring en ben je bekend met dit privacystatement. Je hebt altijd recht op inzicht, verbetering, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens zoals de wet ook voorschrijft. Indien je van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kun je ons bereiken per e-mail klantenservice@derolfgroep.nl of per post: de Rolf groep B.V., Mercuriusweg 14, 4051 CV Ochten.

Bewaartermijn

Als je gebruik maakt van onze website of jouw gegevens achter laat, dan bewaren we persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren we gedurende de termijn waarin dit relevant wordt geacht in het kader van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Voortdurend treffen wij passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten en aanvullende informatie

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens of meer wilt weten over andere onderwerpen uit de privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan marketing@derolfgroep.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je je in de desbetreffende uiting afmelden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Rolf groep. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.